Soul Body Fusion®

Soul Body Fusion® er et enkelt og kraftfuld redskab, som bringer dig fuldt til stede i din krop og skaber bedre forbindelse til din sande natur og din sjæl.

Soul Body Fusion® vækker bevidsthed om dine potentialer og skaber adgang til dine umådelige ressourcer og til din sjæls visdom.

På det jordiske plan vækker SBF bevidstheden om, hvordan du kan fungere i harmoni med dig selv. Når du kan mærke dig selv og dine behov helt inde i hjertet, ændrer du dine uhensigtsmæssige mønstre helt naturligt og uden kamp.

SBF styrker din jordforbindelse og bringer på celleplan kroppen i harmoni med det højest mulige lys eller frekvens, den kan rumme. På den måde skabes der en interaktiv proces, hvor sjælen stimulerer cellerne til at harmonisere sig på et højere niveau. Dit system (kroppen og energifeltet) vil styrkes og stabiliseres, så du kan få adgang til dimensioner, der tidligere var utilgængelige for dig.

Forandringerne er permanente og fortsætter i det uendelige.

Hvad kan du forvente af Soul Body Fusion®?

Står du midt i en svær tid? Så vil Soul Body Fusion® stabilisere og afbalancere dig, så du får overskud i din hverdag. SBF vækker bevidstheden, og du begynder at tage beslutninger i dit liv, som er mere i harmoni med dig selv.

Er du der, hvor dine spirituelle sider åbner sig? Så vil Soul Body Fusion® sætte gang i og styrke din spirituelle og personlige udvikling samt integrere den i din dagligdag.

Er du en behandler? Soul Body Fusion® forankrer virkningen af enhver behandlingsform med fokus på healing og afbalancering, og er derfor også er et godt supplement til behandlere. Når blokeringer bliver fjernet, genopretter Soul Body Fusion® forbindelsen til sjælen, så ny bevidsthed og indsigter bliver vækket på det tidligere blokerede og ubalancerede område i klientens liv. Dette gør, at klienten ændrer sine mønstre og handler mere i harmoni med sig selv.

Hvor kommer Soul Body Fusion® fra?

Soul Body Fusion® blev skabt af den spirituelle lærer og forfatter Jonette Crowley, i slutningen af 2007.

I baggrunden til det lå fire spirituelle rejser rundt omkring på jorden, som Jonette blev guidet til.

Under disse rejser fik Jonette aktiveret og modtaget energier, som efterfølgende blev syntetiseret til Soul Body Fusion®.

Læs mere om Jonette Crowley .

Jeg selv fik undervisning af skønne Galina S. Sørensen og skulle du selv have et ønske om at lære SBF, så kan jeg varmt anbefale Galina.

For yderligere informationer omkring Soul Body Fusion®